Elektrijaam » Ettevõttest
Print

Ettevõttest

Tallinna Elektrijaam OÜ põhitegevusala on soojus- ja elektrienergia tootmine ja müük. Ettevõte omab biokütusel töötavat elektri ja soojuse koostootmisjaama asukohaga Tooma tn 14/Väomurru 1, Tallinn. Koostootmisjaama installeeritud elektriline võimsus on 25 MW ja soojuslik võimsus 67 MW. Ettevõtte planeeritud elektritoodang on kuni 180 GWh/aastas ja soojustoodang kuni 480 GWh/aastas. Toodetud soojusenergia müüakse Tallinna Küttele ning elektrienergia vabaturule.

Tallinna Elektrijaamale kuuluvat elektri- ja soojusenergia koostootmisjaama käitab Väo Hake OÜ, kus töötab 25 spetsialisti.

Tallinna Elektrijaama tütarettevõte Auragen OÜ rajab olemasoleva koostootmisjaama naabrusesse kohalikul ja taastuval tahkekütusel töötava elektritootmisvõimekusega reservkatlamaja / CHP-d. Rajatava jaama soojuslikuks võimsuseks koos suitsugaaside kondensaatoriga on 76,5 MW ja elektriliseks võimsuseks 21,4 MW. Projekti peatöövõtja on Axis Technologies ning jaam hakkab soojusenergiat Tallinna kaugküttevõrku suunama alates 2016. aasta sügisest.

Tallinna Elektrijaam, Väo Hake ja Auragen kuuluvad OÜ Utilitas kontserni.