Elektrijaam » Ettevõttest
Print

Ettevõttest

Tallinna Elektrijaam OÜ põhitegevusala on soojus- ja elektrienergia tootmine ja müük.

Ettevõte omab biokütusel töötavat elektri ja soojuse koostootmisjaama asukohaga Tooma tn 14/Väomurru 1, Tallinn. Koostootmisjaama installeeritud elektriline võimsus on 25 MW ja soojuslik võimsus 67 MW. Ettevõtte planeeritud elektritoodang on kuni 180 GWh/aastas ja soojustoodang kuni 480 GWh/aastas. Toodetud soojusenergia müüakse AS-le Tallinna Küte ning elektrienergia vabaturule.
Tallinna Elektrijaam OÜle kuuluvat elektri- ja soojusenergia koostootmisjaama käitab Väo Hake OÜ, kus töötab 25 spetsialisti.
Tallinna Elektrijaam OÜ ja Väo Hake OÜ kuuluvad Utilitas OÜ kontserni.

Elektri ja soojuse koostootmisjaama rajamist toetas Euroopa Liit „Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide „Keskkonnaalase infrastruktuuri arendamise meetme”” raames.
Toetuse kaasabil soetati suitsugaaside pesur, mis võimaldab tõsta katla kasutegurit ja vähendada välisõhu saastet.
Projekti rakendusüksuseks on Keskkonnainvesteeringute Keskus.