Elektrijaam » Ettevõttest
Print

Ettevõttest

OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam põhitegevusala on soojus- ja elektrienergia tootmine ja müük. Ettevõte toodab koostootmisprotsessis 100% energiat kodumaisest hakkepuidust ja turbast. Utilitas Tallinna Elektrijaam kuulub Eesti juhtivasse energiakontserni Utilitas.

Utilitas Tallinna Elektrijaama 2009. aastal valminud esimese elektrijaama installeeritud elektriline võimsus on 25 MW ja soojuslik võimsus 67 MW, planeeritud elektritoodang on kuni 180 GWh/aastas ja soojustoodang kuni 480 GWh/aastas.

Väo karjääris alustab peagi tööd Utilitase teine jaam, mille soojuslik võimsus on 76,5 MW ja elektriline võimsus 21,4 MW. Jaamad varustavad soojusenergiaga Tallinna ja Maardu linna, toodetav elektrienergia müüakse vabaturule. Pärast uue jaama käivitamist toodetakse ka Tallinnas suurem osa soojusenergiast kohalikest ja taastuvatest allikatest.